Ook voor 2019 houden we er aan om het lidgeld niet  te verhogen: € 20,00! (Per motor, dus de duo’s ‘rijden’ gratis!)

Je kan lid worden door deze € 20,00 over te schrijven op onze clubrekening met de vermelding ‘Lidgeld 2019’: 

Ben je geen lid en wil je eens graag een individuele rit meerijden? Geen probleem: je kan dan bij vertrek € 5,00 betalen. Bevalt het je, dan kan je alsnog het resterende bedrag betalen.

En natuurlijk na 4 keer aan een individuele rit deel te nemen, ben je automatisch lid!

IBAN BE38 0688 9613 90 72