Google+ Lidgeld

LIDGELD 2018

Ook voor 2018 houden we er aan om het lidgeld niet  te verhogen: € 20,00! (Per motor, dus de duo’s ‘rijden’ gratis!)

(De regeling van € 5,00 te betalen per rit, wanneer u geen lid bent, blijft nog steeds van kracht, en natuurlijk na 4 keer bent u automatisch lid!).

 

Je kan lid worden door deze € 20,00 over te schrijven op onze clubrekening met de vermelding 'Lidgeld 2018': 

IBAN BE38 0688 9613 90 72